GRFO

Des de l’any 1980 el GRFO porta un treball de recerca, estudi i investigació del folklore, de la cultura popular i tradicional de Catalunya, especialment la vessant de transmissió oral. El treball de recerca es centrà molt concretament a la comarca d'Osona. Ha estat un treball constant i a voltes intensiu que ha portat al grup a tenir una metodologia de treball novedosa i eficaç, una base teòrica reconeguda, una experiència única i uns arxius de gran importància.
L’arxiu més important del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona consta actualment de 472 cintes magnetofòniques (cassete i DAT) amb prop de 650 hores d’enregistraments fonogràfics, resultat de vint-i-cinc anys de treball de camp a tots els municipis de la comarca d’Osona, amb gairebé 700 persones entrevistades. És, possiblement, l’enquesta més àmplia i de més abast sobre elements diversos de l’oralitat (narracions, cançons i músiques, contes, explicacions de costums i de creences, remeis, festes, etc.) que s’ha dut a terme en els darrers anys en una comarca catalana.

Actualment aquests materials es troben catalogats en forma de sumaris independents per a cada entrevista. La suma de les diferents entrades del sumari (que també podem qualificar de fonogrames), és d’uns 21.000 ítems, d’ordre i valor –evidentment— molt divers, cadascun amb una breu descripció del contingut. D’aquests, a tall d’exemple, calculem en més de 3.000 les entrades d’interès musical.
La labor de catalogació portada a terme durant els últims mesos ha creat una base de dades informàtica que permet la consulta de totes les entrades per qualsevol dels camps de referència previstos (número de suport magnètic i d’entrada / nom de les persones entrevistades / localitat / data / tema tractat [segons nom i segons una codificació digitalitzada]) a més de qualsevol consulta a partir de mots concrets o paraules de qualsevol camp i descripció. Això pot permetre una localització àgil i fàcil de les informacions, i una consulta externa a la localització física de l’arxiu.


Les campanyes de recerca es poden resumir en les següents:

 

Altres treballs fora de les campanyes de recerca:

Treballs en curs:

Notícies

Recull de material

Links d'interès